Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

0755 d114 390
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaawaken awaken
1661 bd64 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaawaken awaken
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
6786 9239 390
Reposted fromscorpix scorpix viaawaken awaken

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
 To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. 
— B. Rosiek
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaawaken awaken
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

June 02 2015

3332 b338 390
Reposted fromscythelliot scythelliot viacecilia cecilia
9928 0207 390
Reposted fromkjuik kjuik viapsychodelic psychodelic

May 10 2015

4868 4b85 390
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaMerlinka Merlinka

May 03 2015

0922 edfc 390
Reposted fromCsengee Csengee viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
0585 9be9 390
Janusz Korczak
0468 c009 390
Reposted fromwhocares whocares
9871 2aaf 390
4829 c7e0 390
Reposted fromallterego allterego viahasandra hasandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl