Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

0545 b8ac 390
6931 ec8c 390
2816 2037 390
Kraków, Dzień dobry 

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

March 01 2017

2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaRozaa Rozaa
2850 81d2 390
Reposted frombotanyplay botanyplay viaRozaa Rozaa
Reposted frombluuu bluuu viahasandra hasandra
2118 9a06 390
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viaawaken awaken

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk

February 28 2017

7349 da46 390
Reposted frommyu myu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
1430 52ff 390
Nationalism is stupid
Reposted fromckisback ckisback viaawaken awaken
6296 b2ad 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaawaken awaken

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.io
Mam 25 lat. Nie boję się marzyć dużymi marzeniami, ale na co dzień wystarcza mi herbata w ulubionym kubku z sową, Jego oczy i usta i rzęsy długie i pewność, że to dobre miejsce, dobry czas. I ja też jestem dość dobra.
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl